จ๊อบช็อป - HTT USA Inc.
บริษัท เอชทีที ยูเอสเอ จํากัด

info@htt-usa.com

+1 414 534 3507

บริษัท เอชทีที ยูเอสเอ จํากัด
ติดต่อเรา

+1 414 534 3507

888 Belvidere Road Suite 205, เกรย์สเลค, IL 60030

info@htt-usa.com
บริษัท เอชทีที ยูเอสเอ จํากัด

ร้านหางาน

-ข้อกําหนดเครื่อง-
- การกัด
- แกะสลัก
- การแตะ
- ลบมุม
- เครื่องจักรกล 3 มิติ
- สว่านสูงสุด Ø: 1.18"
- ความลึกสว่านสูงสุด: 51"
- แกนหมุนสูงสุด RPM 6000
- การเดินทางสูงสุด
-X 53"
-Y 39"
-Z 51"